Başlangıç > disiplin hapsi, icra, icra kanunu, icra mahkemesi, iflas, Taahhüdü İhlal, tayzik hapsi > >TAAHHÜDÜ İHLAL DİSİPLİN HAPİS CEZALARI VE İNFAZI

>TAAHHÜDÜ İHLAL DİSİPLİN HAPİS CEZALARI VE İNFAZI

>

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN TAAHHÜDÜ İHLAL DİSİPLİN HAPİS CEZALARI VE İNFAZI HAKKINDA KANUN TASARISI..

İCRA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 2004 sayılı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Toplam alacak miktarı beşbin Türk Lirasının altında olan takiplerde disiplin hapsi uygulanmaz.”
MADDE 2- 2004 sayılı Kanunun 349 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Disiplin ve tazyik hapsinde muhakeme usulü
Madde 349- Bu bapta düzenlenen disiplin ve tazyik hapsini gerektiren fiillere ilişkin şikâyet dilekçe ile yapılır.
Şikâyet eden Harçlar Kanununa göre maktu başvurma harcı ile tebligat giderlerini başvuru dilekçesi ile birlikte mahkeme veznesine peşin yatırır.
İcra mahkemesi şikayet dilekçesi üzerine, şikayet eden ve edileni, tüm delillerini en geç duruşma gününe kadar bildirmelerini de içeren açıklamalı davetiye ile duruşmaya çağırır.
Şikâyet eden, duruşmaya gelmekle veya kendilerini vekille temsil ettirmekle yükümlüdürler. Mahkeme gerekli görür ise şikâyet edilenin bizzat duruşmada hazır olması gerektiğini davetiyeye yazar. Şikâyet edilen başka yerde ikâmet ediyorsa, o yer icra mahkemesi aracılığı ile beyanı alınır.
Mahkeme, şikâyet edilenin bizzat hazır bulunmasını istediği halde hazır bulunmaz ise kolluk marifetiyle zorla getirtilir. Şikâyet edilenin bizzat duruşmada hazır olmasına gerek görülmez ya da zorla getirme kararına rağmen şahıs bulunamazsa dava yokluğunda görülür ve karar verilir.
Şikâyetçi, dilekçesinde göstermiş olduğu şahıs ve fiillerin yanı sıra, dilekçe veya beyanında göstermiş olduğu delillerle bağlıdır. Şikâyet edilenin savunmasını hazırlaması ve tüm delillerini hazır etmesi için duruşma sadece bir oturum ertelenebilir. Mahkeme duruşmaya gelen tarafların ve tanıkların beyanlarını duruşma tutanağına geçirir.

Disiplin veya tazyik hapsini gerektiren fiillerden dolayı şikayet halinde, şikayetçi duruşmaya gelmez veya kendini vekille temsil ettirmezse, dava düşer.
Disiplin ve tazyik hapsini gerektiren fiillerde dava zamanaşımı şikâyetten itibaren bir yıldır. Tazyik veya disiplin hapsine ilişkin kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.”
MADDE 4- 2004 sayılı Kanunun 350 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ortak hükümler
Madde 350- Bu Kanunda düzenlenen suçlarla ilgili olarak 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, Cumhuriyet savcısı duruşmada hazır bulunmaz.
Mahkemenin verdiği hüküm, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
Bu Kanunda tanımlanan suçlardan dolayı vaki şikayetin geri alınması veya borcun tamamen ödenmesi halinde dava düşer veya ceza bütün neticeleriyle beraber ortadan kalkar.”
MADDE 5 – 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 351 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İtiraz
Madde 351 İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, kararı veren icra mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkeme, başvuru üzerine kendi kararını değiştirebilir. Mahkeme, kararını değiştirmeye gerek görmezse, dosyayı, itirazı incelemesi için o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için (1) numaralı daireye; o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.”
MADDE 6- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 352 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Disiplin ve tazyik hapsinin infazı
Madde 352- Disiplin ve tazyik hapsinin infazı, koşullu salıverilme hariç, hapis cezasının tabi olduğu hükümlere göre infaz edilir.”
MADDE 7- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı Kanunun 76, 353 ve 354 üncü maddeleri ve 29/03/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8- Bu Kanun hükümleri Resmî Gazete yayım tarihinde, yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Reklamlar
 1. sir vijay talyor
  05/06/2016, 09:27

  Ben% 3 faiz oranıyla uygun kredi vermek, Sir vijay Taylor Am. Senin Tam Adı, Gerekli miktarı, Süre, Country, Mobil No alansmith.smith61@gmail.com: bize ulaşın ..

 2. tuncay
  07/02/2014, 13:52

  ben tahudut ihlal sucu isledim makkemem ayi 17 07 2014 te dosya borcum 1600 tl odersem ceza alirmiyim cevap lutven. 05454266805

 3. Anonim
  03/27/2013, 21:48

  merhaba babamın 5000 tl değerinde bir çeki vardı.iki yıi içerisinde ödemesi gerekiyordu ödemedi.daha sonra af geldi hapis cezalarına .e devlete baktığımda gerekçeli karar yazıldı diyor ve dosya türü ceza dosyası.bu andan sonra bu borç için icra olur mu.cevabınızı bekliyorum.şimdiden teşekkür ederim.

 4. Elif
  01/05/2013, 13:56

  Akrabamın taahüdü ihlal cezası var cezanın infaza işlenmesinin üzerinden iki yıl geçti ceza otomatik düşermi ? Bir de dilekçe verip mi cezanın düşmesi gerekiyor ? Teşekkürler

  • Salih Miralay
   01/05/2013, 14:31

   Otomatik düşmesi gerekir, icra ceza mahkeme kalemini arayıp mahkeme kararının kesinleşme tarihini net olarak öğrenir. Çünkü mahkeme karar tarihi kesinleşme tarihi değildir. Bu karar tebliğ edilip 7 gün içinde karara itiraz edilmezse o 7 gün bitiminde yani 8. gün kararın kesinleşme tarihidir. Ceza zaman aşımı bu tarihten başlar ve 2 yıldır.
   ilk önce bunu netleştirin, daha sonra mahkemeye başvurup zamanaşımı nedeniyle infazın kaldırılmasını talep edin ama UYAP sistemi uyarı vererek savcılıkca infazın kaldırılmasını sağlıyor oda ayrı bir konu
   Ama işinizi sağlama bağlayın yinede
   Avukat Salih Miralay

 5. mert
  09/16/2012, 08:35

  merhaba, 1100 tl den 450 tl kalan borcumu aksattım tabii satıcıya, ama benim imzaladığım 1100 tl lik senedin üzerinden icra takip yaptılar, birde onun faizi oldu 1800 tl bu nasıl olurda benim ödediğim 700 tl parayı yok sayıyorlar, buna karşı dava açmalımıyım, yani 450 nin faizine razıyım tamam, ama ödediğimi yok sayıp hiç ödememişim gibi işlem yaptılar..BUNA CEVAP ALABİLİRMİYİM..TEŞEKÜRLER..

 6. 04/09/2011, 00:47

  >Karar kesinleşme tarihinden itibaren zaman aşımı 2 yıldırMahkeme karar tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra ceza infaz edilemez.3 yıl olan Mahkeme zaman aşımıdırMahkeme 3 yıl içinde karar vermezse dava düşer

 7. 04/08/2011, 17:44

  >kimilerine göre ise zaman aşımının olmadıgı söyleniyor bu konuyla ilgili bir yerde karar veya maddeyle ilgili bilgisi olan var mı

 8. 04/08/2011, 17:33

  >bende taahhüdü ihlal sucundan 3 ay ceza aldım ve yakalanmadım 2 yılı doldurmak üzereyim 😀 2 yıl doldunda kendiliginden ceza düsermi? yoksa benim zaman aşımından dolayı karar veren mahkemeye başvurmam gerekir mi? birde zaman asımı 2 yıl denmesine ragman 3 yıla uzatılabiliyormu? uzatılıyorsa bu nasıl olur?

 9. 04/05/2011, 18:42

  >Ceza çıkacağını sanmamyeterki mahkemede bu durumu izah etsonuçta borcu ödüyorsunaslolan borcu ödeme ve bunun yöntemleridir

 10. 04/05/2011, 17:57

  >selam ,ben taahüt verdim 6 taksitti 2 sini ödedim,kalanı ile ilgili devletten alacagım bir para ile ilgili temlik verdim ama taahütü ihlal davası açtılar borcun tamamını kapsayacak bir temlik verdim amacım borcu ödemek,12,04,2011 tarihinde mahkemem var hapis çıkarmı?sonuçta resmi bir evrak ile temlik verdim mahkemede ne yapmalıyım,ve ne sonuç çıkar

 11. 04/05/2011, 14:18

  >bir dakika ya anlamadığım birşey var herkes taahhüdü ihlalden dolayı mağdur olduğunu söylüyor ama alacağını alamayan mağdur olmuyor mu? bu yüzden iflas eden, yuvası dağılan mağdur değil mi? adam parayı almış, yemiş ,ödememiş, üstüne alacaklıyı, avukatı kandırmış, taahhüt etmiş, yine ödememiş üstüne pişkin pişkin bir de mağdur edebiyatı yapıyor, hapis cezası kalksa da hepiniz öbür dünyada bunun hesabını vereceksiniz, bunu hiç unutmayın

 12. 03/15/2011, 22:47

  >bende bugün 3 ay hapis cezası aldım. 4 bankaya toplam 30 bin tl borcum var 1 bankanın avukatıyla anlaşmaya gittim oda beni yakındaki icra müdürlüğüne götürüp taahüt imzalattı. Bu konuda kızın sövün cehaletin kurbanı olduk. bugünde mahkemeye gittim 3 ay hapis verdi 7 gün sonra karar kesinleşecek. Ben yine her ay ödeme yapıyorum ama taahüt miktarınca değil. hakim mahkeme de hiç sormadı bile! "borcu ödememişsin sebebi nedir?" dedi. bende işlerim bozuldu dedim tamam dedi. bu kadar hemen 3 ay ı yapıştırdılar. ne yapmalıyım bir yolu var mı yoksa gidip paşha paşha yatarmıyım?

 13. 03/15/2011, 13:10

  >hayırdır neden ofladınız

 14. 03/15/2011, 02:10

  >off

 15. 03/14/2011, 03:18

  >bu arada taahütlü

 16. 03/14/2011, 03:17

  >iyi günler benim sorunum şu,ben elektronik esya almıştım mağazadan ama taksitlerin çoğunu ödeyemedim sonra evime haciz geldi..borç toplam 523 tl,2 takside böldüler,28 şubat ve 28 mart olarakçben ilk taksidimi 150tl olarak yatırdım..eksik yatırdığım için sorun çıkarmı acaba?yardımcı olursanız sevinirim.

 17. 03/10/2011, 21:00

  >taahhütü ihlalden gelen hapıs cezalrından zaman aşımı ne kadardır.yani karar cıktıktan ne kadar sora dava düşer ve tutuklama kalkar.

 18. 03/10/2011, 19:53

  >ya banada bu tarz bi kağıt geldi taksitleri aksattığım için mahkeme kağıdı acaba ben mahkeme gunune kadar aksatmış oldugum taksitleri ödesem ceza almama ihtimalim var mı ya da bunu karsı taraflamı görüşmem gerekiyor :((

 19. 03/09/2011, 19:35

  >ya banada bu tarz bi kağıt geldi taksitleri aksattığım için mahkeme kağıdı acaba ben mahkeme gunune kadar aksatmış oldugum taksitleri ödesem ceza almama ihtimalim var mı ya da bunu karsı taraflamı görüşmem gerekiyor :((

 20. 03/09/2011, 13:38

  >Merhabalar benim adım alper babacan benim sizden bir ricam olacak.Ben 2004 yılında izmirden dicle mobilya adında bir mağazadan iki adet kanepe almıştım bunun borcunu öderken istanbula taşındım taşınırken orada çalışan yigenine(elemanına)100 tl verdik ve oradan avkatlarının posta hesaplarına bir 150 tl ve 300 tl gönderdim,toplam borcum 700 tl idi kalan bir 150 tl göndermeyi unutmuşum,gecen yazın arabamı satmaya cıkardıgımda ruhsatma satılamaz kaydı koydurmuş oldugunu gördüm kendisini aradım ve arabamı satmam gerektigini mevcut borclarımı ödeyecegimi söyledim av.fatih beyde bana izmire gelip bornova icrasına gelmemi ve taahhüt belgesi imzalamamı ancak öyle arabadaki satılamaz kaydını kaldıracagını söyledi bende kabul edip izmire yanına gittim ve icrada bana ne zaman ödeme yapacagımı sordu bende en erken ekim ayında yapacagımı söyledim ama bu arada kendisi 150 tl'lik borcumu 1350 tl ye çıkarmış,ama yapacagım herhangi bir şey yoktu ve imzaladım.Ancak ben iflas ettim ve dükkanımı kapattım şimdi borcumu ödeyemiyorum ama av.fatih bey beni mahkemeya vermiş şimdi ben ne yapacagım herhangi bir ceza alırmıyım lütfen bana yardım edermisiniz..saygılarımla iyi çalışmalar dilerim..alper.babacan@hotmail.com adresime mail atarsanız sevinirim.SİZDEN ÇOK ACİL CEVAP BEKLİYORUM…

 21. 03/09/2011, 13:38

  >Esas Sayısı : 2001/415Karar Sayısı : 2002/166 Karar Günü : 21.11.2002D- Yasa'nın 340. Maddesinin İncelenmesiİtiraz başvurularında, borçlunun borcunu, alacaklının satış talebinden önce muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt ettiği halde ödememesi ve alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını ihlâl etmesi nedeniyle hafif para cezası öngören kuralın Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırılık oluşturduğu ileri sürülmüştür.Maddede öngörülen ilk durumda, satış talebinden evvel borçlu tarafından borcun ödenme biçimine ilişkin olarak yollamada bulunulan aynı Yasa'nın 111. maddesine göre, icra takibi sırasında, yeterli mal haczedilip satış talebinden önce borcun dörte birinden az olmamak üzere birinci taksidinin peşin olarak ve kalan miktarının da muntazam aralıklarla en çok üç ayda üç taksit halinde borçlu tarafından ödenebilmesi imkanı bulunmaktadır. Bu taahhüt borçlunun tek taraflı olarak yasadan doğan taksitle ödeme hakkını kullanmasıdır.İkinci durumda ise, alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde borcun ödenmesinin kararlaştırılması, alacaklı ve borçlunun icra memurunun huzurunda takibe konu borcun ödenme şeklinin belirlenmesidir.İtiraz konusu kuralda, düzenlenen eylem Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasında sözü edilen, doğrudan sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilememesi olmayıp, kamu otoritesince yürütülen cebri icranın etkinliğinin sağlanmasıdır.Bu nedenlerle, Yasa'da öngörülen yükümlülük sözleşmeden değil yasadan kaynaklandığından kural, Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

 22. 03/09/2011, 13:38

  >yargının iş yükünün azaltılmasında var mı öle bi çalısma? varsa ne zamana cıkıcak yasa

 23. 03/09/2011, 13:38

  >slm arkadaşlar taahütü ihlal davası herkesin başının belası gibi görünüyor ama susmakla olmaz benim kardeşim içinde aynı şey geçerliydi oda girdi allahtan elimizde var dı da ödedik çıktı ben kardeşim içeri girdiğinde heryeri aradım mücadele ettim tv kanallarını gazeteleri her yeri flaş tv bu konuıyu dile getirdi tv kanalları 3 ve ya 4 mağdur birleşin tv ye çıkaralım diye ısrar ediyorlar isterseniz bunları deneyin tv kanallarını arayın gazeteleri arayın bugünlerde gündeme gelirse dikkate alınır milletvekillerine mail atın telefon edin ama bu günlerde

 24. 03/09/2011, 13:38

  >slm benim sorum şu benım taahhüt ihlalınden dolayı hapsı cezam var.ama nufus mudurlugune gıdıp ıkamet kaydı almam lazım nufus mudurlugunde benım hapıs cezam cıkar mı?ıkamet almamın sebebı ise kredı cekıp borcumu ödemem yanı bu ıkametı almam lazım acıl cevaplarsanız sevınırım şimdiden teşekkürler

 25. 03/03/2011, 02:52

  >yargının iş yükünün azaltılmasında var mı öle bi çalısma? varsa ne zamana cıkıcak yasa

 26. 02/27/2011, 15:16

  >yargının iş yükünün azaltılması ile ilgili kanun tasarısında taahhüdü ihlal hapis düzenlemesi var yakında mecliste onaya gelir

 27. 02/27/2011, 15:15

  >Nufus müdürlüğünde yakalamanız olup olmadığı çıkmaz

 28. 02/27/2011, 03:58

  >taahhüdü ihlal sucu torba yasa nın içinde yer alıyor mu?

 29. 02/26/2011, 16:44

  >slm benim sorum şu benım taahhüt ihlalınden dolayı hapsı cezam var.ama nufus mudurlugune gıdıp ıkamet kaydı almam lazım nufus mudurlugunde benım hapıs cezam cıkar mı?ıkamet almamın sebebı ise kredı cekıp borcumu ödemem yanı bu ıkametı almam lazım acıl cevaplarsanız sevınırım şimdiden teşekkürler

 30. 02/19/2011, 21:40

  >sevgili kardeşim ne olursa olsun taahüt vermeyecek tin taahüt ihlali halinde bu cezanın ne paraya dönüştürme ne de erteleme gibi bir kanun yok sana verilecek olan ceza 3 ay itiraz hakkında yok

 31. 02/01/2011, 12:42

  >Merhaba. Ortağı ve müdürü olduğum şirketten kestiğim 2 Adet çek için, toplam 12.000.-tl icra takip yapıldı, daha sonra ödeme taahhüdü verdim ancak 4.350.tl ödeyebildim. Şirket fiili olarak kapandı. Şahsen de bu parayı ödebilecek gelir, menkul ve gayrimenkule sahip değilim. Borçlu olduğumuz firma avukatı icra ceza mehkemesine taahüdü ihlalden dava açmış. Konuyla ilgili ne yapabilirim ve davada hapis cezası kararı alınması olasılığı nedir. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 32. 01/25/2011, 20:27

  >slm arkadaşlar taahütü ihlal davası herkesin başının belası gibi görünüyor ama susmakla olmaz benim kardeşim içinde aynı şey geçerliydi oda girdi allahtan elimizde var dı da ödedik çıktı ben kardeşim içeri girdiğinde heryeri aradım mücadele ettim tv kanallarını gazeteleri her yeri flaş tv bu konuıyu dile getirdi tv kanalları 3 ve ya 4 mağdur birleşin tv ye çıkaralım diye ısrar ediyorlar isterseniz bunları deneyin tv kanallarını arayın gazeteleri arayın bugünlerde gündeme gelirse dikkate alınır milletvekillerine mail atın telefon edin ama bu günlerde

 33. 01/25/2011, 20:26

  >slm arkadaşlar taahütü ihlal davası herkesin başının belası gibi görünüyor ama susmakla olmaz benim kardeşim içinde aynı şey geçerliydi oda girdi allahtan elimizde var dı da ödedik çıktı ben kardeşim içeri girdiğinde heryeri aradım mücadele ettim tv kanallarını gazeteleri her yeri flaş tv bu konuıyu dile getirdi tv kanalları 3 ve ya 4 mağdur birleşin tv ye çıkaralım diye ısrar ediyorlar isterseniz bunları deneyin tv kanallarını arayın gazeteleri arayın bugünlerde gündeme gelirse dikkate alınır milletvekillerine mail atın telefon edin ama bu günlerde

 34. 01/23/2011, 17:03

  >KONUYLA İLGİLİ OLANLARIN BİLGİSİNE İHTİYACIM VAR.SELAMLAR,BEN KREDİ KARTINDAN DOLAYI İCRADAN TAHHÜD VERDİM 21000TL BORCUMA KARŞILIK 9000TL ÖDEDİM VE AKSATARAK ŞİMDİ BANA 3 AY HAPİSLİK ÇIKTI AVK 12OOOTL İSTİYOR HEPSINI VERME ŞANSIM YOK BAŞKADA KABUL ETMİYOR NE YAPMAM GEREKİR MAHK YÖNUNDEN VEYA BİR AF OLABİLİRMİ.

 35. 01/20/2011, 19:05

  >taahhüdü ihlal 3 ay hapis

 36. 01/20/2011, 01:13

  >Merhabalar benim adım alper babacan benim sizden bir ricam olacak.Ben 2004 yılında izmirden dicle mobilya adında bir mağazadan iki adet kanepe almıştım bunun borcunu öderken istanbula taşındım taşınırken orada çalışan yigenine(elemanına)100 tl verdik ve oradan avkatlarının posta hesaplarına bir 150 tl ve 300 tl gönderdim,toplam borcum 700 tl idi kalan bir 150 tl göndermeyi unutmuşum,gecen yazın arabamı satmaya cıkardıgımda ruhsatma satılamaz kaydı koydurmuş oldugunu gördüm kendisini aradım ve arabamı satmam gerektigini mevcut borclarımı ödeyecegimi söyledim av.fatih beyde bana izmire gelip bornova icrasına gelmemi ve taahhüt belgesi imzalamamı ancak öyle arabadaki satılamaz kaydını kaldıracagını söyledi bende kabul edip izmire yanına gittim ve icrada bana ne zaman ödeme yapacagımı sordu bende en erken ekim ayında yapacagımı söyledim ama bu arada kendisi 150 tl'lik borcumu 1350 tl ye çıkarmış,ama yapacagım herhangi bir şey yoktu ve imzaladım.Ancak ben iflas ettim ve dükkanımı kapattım şimdi borcumu ödeyemiyorum ama av.fatih bey beni mahkemeya vermiş şimdi ben ne yapacagım herhangi bir ceza alırmıyım lütfen bana yardım edermisiniz..saygılarımla iyi çalışmalar dilerim..alper.babacan@hotmail.com adresime mail atarsanız sevinirim.SİZDEN ÇOK ACİL CEVAP BEKLİYORUM…

 37. 01/15/2011, 22:43

  >taahhüdü ihlal suçu yasada olan bir suç ve anayasaya aykırı değildir..Anayasaya aykırı olan BORCUNU ÖDEYEMEME NEDENİYLE CEZA VERİLMESİDİRARADAKİ FARKA DİKKAT EDELİMÖDEMEME CEZAYI GEREKTİRİR BORCUNU ÖDEMESİ İÇİN DİSİPLİN ŞARTINI ZORLAMAYI GEREKTİRİR…ÖDEYEMEME YANİ ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VARSA CEZA VERİLEMEYECEĞİDİR.BU NEDENLE KİŞİNİN ÖDEME GÜCÜ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR..KONU BU KADAR BASİT…KAVRAM KARGAŞASINA GEREK YOK

 38. 01/14/2011, 22:37

  >Esas Sayısı : 2001/415Karar Sayısı : 2002/166 Karar Günü : 21.11.2002D- Yasa'nın 340. Maddesinin İncelenmesiİtiraz başvurularında, borçlunun borcunu, alacaklının satış talebinden önce muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt ettiği halde ödememesi ve alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını ihlâl etmesi nedeniyle hafif para cezası öngören kuralın Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırılık oluşturduğu ileri sürülmüştür.Maddede öngörülen ilk durumda, satış talebinden evvel borçlu tarafından borcun ödenme biçimine ilişkin olarak yollamada bulunulan aynı Yasa'nın 111. maddesine göre, icra takibi sırasında, yeterli mal haczedilip satış talebinden önce borcun dörte birinden az olmamak üzere birinci taksidinin peşin olarak ve kalan miktarının da muntazam aralıklarla en çok üç ayda üç taksit halinde borçlu tarafından ödenebilmesi imkanı bulunmaktadır. Bu taahhüt borçlunun tek taraflı olarak yasadan doğan taksitle ödeme hakkını kullanmasıdır.İkinci durumda ise, alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde borcun ödenmesinin kararlaştırılması, alacaklı ve borçlunun icra memurunun huzurunda takibe konu borcun ödenme şeklinin belirlenmesidir.İtiraz konusu kuralda, düzenlenen eylem Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasında sözü edilen, doğrudan sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilememesi olmayıp, kamu otoritesince yürütülen cebri icranın etkinliğinin sağlanmasıdır.Bu nedenlerle, Yasa'da öngörülen yükümlülük sözleşmeden değil yasadan kaynaklandığından kural, Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

 39. 01/12/2011, 12:39

  >sorum Anayasanın 38. maddesine eklenen "hiç kimse sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonamaz" hükmünün taahhüdü ihlal suçları yönünden uygulanıp uygulanamayacağına ilişkindir.

 40. 01/12/2011, 01:57

  >devletin tahadütten dolayı cezaevinde yatanlar için bir çalışması var mı ? bununla ilgili bi yasa çıkar mı?

 41. 01/10/2011, 12:50

  >2 yıldırceza kesinleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde kişi yakalanamaz ise dava düşer

 42. 01/10/2011, 11:36

  >taahhütü ihlalden gelen hapıs cezalrından zaman aşımı ne kadardır.yani karar cıktıktan ne kadar sora dava düşer ve tutuklama kalkar.

 43. 12/26/2010, 03:36

  >2000.tl borcumdan dolayı taahütte bulunmuştum ve yerine getirmedim.bununla ilgili mahkeme hakkımda tutuklama çıkartmış ne yapmalıyım

  • Anonim
   01/24/2014, 10:38

   onurlu biriysen borcu ödersin

 44. 12/21/2010, 15:54

  >Yukardaki kanun "TASARISI". Yani yürürlükte bulunmayan henüz onaylanmamış bir metinden bahsediyoruz. Yürürlükte olmayan bir metni mahkemelerin dikkate alarak olmayan maddeye göre hüküm vermesi mümkün değildir. Kanun çıkarsa sorununuza çözüm olur ama şu anda yakalanmamaya çaba göstermeniz uygun olur kanaatindeyim. Selamlar ile…Bekir

 45. 12/20/2010, 13:31

  >bu kanun tasarısında beş binin altındakı borclara hapıs cezası uygulanamaz yazılmış ama 1.000 tl borcum için taahhut ıhlalden aranmam cıktı..konumu cok karmaşık ben mı çözemedım yardımcı olursanız sevınırım

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: